Pagina de start Creați un poster Întrebări frecvente

Termeni şi condiţii

 

Acești termeni și condiții definesc și specifică drepturile și obligațiile Vânzătorului, care este Petr Javořík, cu sediul în Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2, Reg. Com.: 76018334 (denumit în continuare numai „Vânzător”).

 

 

1. Dispoziții introductive

Raporturile juridice ale părților la punerea în aplicare a achiziționării de bunuri de conținut (denumite în continuare „bunuri") de către o terță parte (denumită în continuare „Cumpărător") din oferta vânzătorului de pe site-ul web miciamintiri.ro (denumit în continuare „e-shop") sunt guvernate de legislația Republicii Cehe, în special de Legea nr. 89/2012 MO, Codul civil, cu modificările ulterioare (denumit în continuare „CC"), de acești termeni și condiții (denumiți în continuare „TC") și, în cazul în care Cumpărătorul este un consumator, și de Legea nr. 634/1992 MO. privind protecția consumatorilor.

 

2. Informații privind bunurile și prețurile

Informațiile despre bunuri, inclusiv prețurile bunurilor individuale și principalele caracteristici ale acestora, sunt specificate în configuratorul, care face parte integrantă din crearea comenzii și din formularul de comandă. Prețurile bunurilor includ taxa pe valoarea adăugată. Prețurile bunurilor sunt valabile tot timpul cât sunt afișate în interfața web a magazinului. Această dispoziție nu împiedică negocierea unui contract de cumpărare în condiții convenite individual.

2.2 Prețul de achiziție al bunurilor este determinat în conformitate cu lista de prețuri actuală a Vânzătorului, în cantitatea de bunuri specificată la data la care Cumpărătorul a plasat comanda. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica lista de prețuri. Modificarea listei de prețuri intră în vigoare din momentul publicării pe serverul miciamintiri.ro, în cadrul formularului de comandă.

 

2.3 Cumpărătorul ia la cunoștință că bunurile sunt livrate fără accesorii suplimentare (rame din lemn, plastic sau sticlă). Un tip special de bunuri îl reprezintă tichetele cadou, pe care Cumpărătorul le primește exclusiv în format electronic - prin e-mail. 

 

3. Plasarea comenzii de bunuri şi încheierea contractului de vânzare-cumpărare

3.1 Cumpărătorul are dreptul de a plasa comanda numai în format electronic, prin intermediul formularului de comandă și al configuratorului conceput pentru specificarea bunurilor. Comanda plasată de către Cumpărător este obligatorie pentru acesta pentru o perioadă de 7 zile. Înainte de trimiterea (plasarea) unei comenzi obligatorii, Cumpărătorul are posibilitatea de a verifica și de a modifica toate datele pe care le-a introdus în comandă, având și posibilitatea de a anula întreaga comandă. Cumpărătorul trimite comanda către Vânzător prin intermediul comenzii "Comandă și plătește", din interfața e-shop-ului. Cumpărătorul va suporta singur costurile apărute la utilizarea mijloacelor de comunicare de la distanță.

 

3.2. Comanda reprezintă propunerea Cumpărătorului de încheiere a contractului de vânzare-cumpărare. Contractul este încheiat în cazul în care Vânzătorul acceptă comanda în momentul în care aceasta devine obligatorie. Acceptarea se face pe cale electronică de către Vânzător prin trimiterea unui mesaj de e-mail, care conține informații explicite despre acceptarea propunerii Cumpărătorului de încheiere a contractului, la adresa de e-mail a Cumpărătorului și/sau prin confirmarea comenzii, definită în cadrul formularului de comandă. Cumpărătorul are dreptul de a anula în mod unilateral o comandă obligatorie în orice moment înainte ca Vânzătorul să accepte comanda.

 

3.3. Contractul încheiat poate fi modificat sau reziliat numai prin acordul reciproc al ambelor părți, pentru motivele și în modul prevăzut de lege sau de acești TC. O excepție este punctul 5.3, unde se specifică situația în care Cumpărătorul nu plătește comanda în termen de 7 zile de la data achiziției.

 

3.4. În cazul în care Vânzătorul nu acceptă comanda în perioada de obligativitate a acesteia sau înainte de anularea ei de către Cumpărător, contractul nu este încheiat. Vânzătorul nu mai este obligat să accepte comanda.

 

3.5. Contractul se încheie exclusiv în limba maternă.

 

3.6. În cazul în care există o eroare tehnică evidentă din partea Vânzătorului atunci când specifică prețul bunurilor în e-shop sau în timpul procesului de comandă, Vânzătorul nu este obligat să livreze bunurile Cumpărătorului la acest preț evident eronat, chiar dacă, în conformitate cu acești termeni și condiții, Cumpărătorului i s-a trimis o confirmare automată de primire a comenzii. Fără întârziere nejustificată, Vânzătorul îl informează pe Cumpărător cu privire la eroare și îi trimite acestuia, la adresa sa de e-mail, o ofertă modificată. Propunerea de modificare va fi considerată ca o nouă propunere de contract de vânzare-cumpărare, iar contractul de vânzare-cumpărare se încheie în acest caz prin confirmarea acceptării de către Cumpărător la adresa de e-mail a Vânzătorului.

 

4. Condiții de plată și livrarea bunurilor

4.1 Cumpărătorul poate achita prețul bunurilor exclusiv prin intermediul unui portal de plată sau prin transfer bancar. Vânzătorul nu va solicita de la Cumpărător niciun avans sau o altă plată similară. Plata prețului de achiziție înainte de expedierea bunurilor nu reprezintă un avans.

 

4.2. Produsele sunt livrate Cumpărătorului la adresa specificată de acesta în comandă. Alegerea metodei de livrare se face de către Vânzător în timpul procesării comenzii primite.

 

4.3. La preluarea bunurilor de la transportator, Cumpărătorul are obligația de verifica integritatea ambalajului bunurilor şi trebui să anunțe îl imediat pe transportator dacă depistează orice defect. În cazul în care se depistează o deteriorare a ambalajului care indică intenția de a se ajunge la conținutul coletului, Cumpărătorul poate să nu preia coletul. Vânzătorul va emite către Cumpărător un document fiscal - factură. Documentul fiscal este trimis la adresa de e-mail a Cumpărătorului.

 

4.4. Dreptul de proprietate asupra bunurilor și riscul de deteriorare a acestora se transferă către Cumpărător, care este un consumator, în momentul în care bunurile/lucrările îi sunt predate sau în momentul în care Cumpărătorul este autorizat de către Vânzător să dispună de acestea. Prin predarea bunurilor/lucrărilor sau prin permiterea dispoziției acestora, Vânzătorul își îndeplinește obligația de a preda bunurile/lucrările/de a presta serviciul către Cumpărător, care este un consumator. În cazul în care Cumpărătorul este un antreprenor, Vânzătorul își îndeplinește obligația de a preda bunurile/lucrările/de a presta serviciul către Cumpărător atunci când îi permite acestuia să dispună de acestea sau când le predă primului transportator care le transportă pentru Cumpărător, dacă este autorizat să își exercite drepturile prevăzute în contractul de transport cu transportatorul; în același timp, se transferă către Cumpărătorul respectiv și dreptul de proprietate asupra bunurilor/lucrărilor/rezultatelor serviciului și riscul de deteriorare a acestora.

 

4.5. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în contract, Vânzătorul se angajează să expedieze bunurile, să execute lucrările sau să presteze serviciul către Cumpărător în termen de 10 zile lucrătoare de la plata prețului. În cazuri excepționale, timpul necesar pentru expediere poate fi prelungit.

 

5. Denunțarea contractului

5.1. Cumpărătorul ia la cunoștință că încheie un contract pentru furnizarea de bunuri sau lucrări care au fost personalizate la cererea Cumpărătorului sau pentru persoana sa. În conformitate cu § 1837 CC, Cumpărătorul nu are dreptul de a se retrage din contract în termen de 14 zile fără a oferi un motiv.

 

5.2. În conformitate cu § 1837 din Codul civil, Cumpărătorul nu poate, printre altele, să denunțe un contract:

de prestarea de servicii, în cazul în care acestea au fost efectuate cu consimțământul său expres, înainte de expirarea termenului de denunțare, iar Vânzătorul, înainte de încheierea contractului, i-a comunicat Cumpărătorului că în acest caz nu are dreptul de a denunța contractul;

de furnizare de bunuri sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile pieței financiare independente de voința Vânzătorului și care pot apărea în timpul perioadei de denunțare,

de furnizare de băuturi alcoolice care nu pot fi livrate decât după treizeci de zile și al căror preț depinde de fluctuațiile pieței financiare independente de voința Vânzătorului

de furnizare de bunuri care au fost personalizate în funcție de dorințele Cumpărătorului sau pentru Cumpărător, de exemplu prin personalizarea graficii, a textelor etc.

de livrare de bunuri perisabile și de bunuri care, după livrare, au fost amestecate iremediabil cu alte bunuri,

de livrare de bunuri în ambalaj închis, pe care Cumpărătorul le-a scos din ambalaj și care nu pot fi returnate din motive de igienă,

de livrare a unei înregistrări audio sau vizuale sau a unui program de calculator, în cazul în care ambalajul original al acestuia a fost deteriorat,

de livrare de ziare, periodice sau reviste,

de livrare de conținut digital, cu excepția cazului în care acesta a fost livrat pe un suport material și a fost livrat cu consimțământul prealabil expres al Cumpărătorului, înainte de expirarea perioadei de retragere, iar Vânzătorul l-a informat pe Cumpărător, anterior momentului încheierii contractului, că, în acest caz, Cumpărătorul nu are dreptul de a denunța contractul,

în alte cazuri prevăzute în § 1837 din Codul civil.

 

5.3. Vânzătorul poate denunța contractul în cazul în care Cumpărătorul nu a plătit comanda în termen de 7 zile de la data plasării comenzii. În acest caz, comanda este anulată. În cazul anulării comenzii, Vânzătorul nu este obligat să îl informeze pe Cumpărător cu privire la acest fapt.

 

6. Garanția

6.1. Pentru calitatea bunurilor/lucrărilor achiziționate prin intermediul e-shop-ului, Vânzătorul oferă Cumpărătorului o garanție pentru o perioadă de 24 de luni. Perioada de garanție începe la preluarea bunurilor de către Cumpărător. Pentru exercitarea garanției se aplică prevederile relevante din CC.

 

7. Livrarea și comunicarea

7.1. Părțile contractante își pot transmite reciproc toată corespondența scrisă prin intermediul poștei electronice. Cumpărătorul trebuie să trimită corespondența către Vânzător la adresa de e-mail specificată în acești termeni și condiții. Vânzătorul trebuie să trimită corespondența către Cumpărător la adresa de e-mail specificată în comandă.

 

8. Soluționarea extrajudiciară a litigiilor

8.1. Eventualele litigii care pot să apară în baza contractului de vânzare-cumpărare, vor fi soluționate exclusiv în conformitate cu regimul juridic din Republica Cehă.
Eventualele litigii care pot să apară între Vânzător şi Cumpărător pot fi soluționate şi pe cale amiabilă. Într-un astfel de caz, Cumpărătorul - consumator poate contacta o entitate de soluționare extrajudiciară a litigiilor, cum ar fi Autoritatea cehă de inspecție comercială. - https://ec.europa.eu/. Înainte de a proceda la soluționarea extrajudiciară a litigiilor, Vânzătorul îi recomandă Cumpărătorului să îl contacteze mai întâi Vânzătorul pentru a rezolva situația.  

 

8.2. De asemenea, Cumpărătorul poate utiliza platforma online de soluționare a litigiilor, creată de Comisia Europeană, la adresa http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

 

9. Codurile de reducere

9.1. Codurile de reducere sunt configurate să aibă o durată de valabile de 1 an. Codurile de reducere nu vor fi valabile după termenul limită. Vânzătorul își rezervă dreptul de a înceta sau de a prelungi, în orice moment, valabilitatea codurilor de reducere. 

 

9.2. Codurile de reducere se aplică la prețul cu TVA inclus. 

 

9.3. Codurile de reducere pot avea reduceri procentuale sau absolute. Cumpărătorul va afla valoarea reducerii în coșul de cumpărături, după introducerea codului de reducere corect.

 

9.4. Codurile de reducere pot avea o cerință privind valoarea minimă a achiziției. Clientul este informat despre această condiție atunci când aplică codul de reducere.

 

 

10. Prevederi finale

10.1. Toate înțelegerile dintre Vânzător și Cumpărător sunt guvernate de legislația Republicii Cehe. Dacă relația bazată pe contract de vânzare-cumpărare conține un element internațional, atunci pârțile convin că relația este guvernată de legislația Republicii Cehe. Acest lucru nu afectează drepturile consumatorului așa cum rezultă din reglementările legale generale obligatorii.

 

10.2. În temeiul § 1826 alin. 1 lit. e) din codul civil, Vânzătorul, în relație cu Cumpărătorul, nu este obligat prin niciun cod de conduită. Contractul de vânzare-cumpărare, inclusiv termenii şi condițiile, sunt arhivate în format electronic de către Vânzător şi nu sunt publice.

 

10.3. Vânzătorul poate modifica sau completa în mod liber și arbitrar formularea acestor termeni și condiții. Această prevedere nu afectează drepturile şi obligațiile rezultate în decursul valabilității enunțului anterior al termenilor şi condițiilor.


 

Acești termeni și condiții intră în vigoare la data de 01.08.2023.